בריאן אדמס – GET UP TOUR דצמבר 2017

BRYAN ADAMS – GET UP TOUR
דצמבר 2017 ל-3 מופעים
תל אביב וירושלים