THE DIRE STRAITS EXPERIENCE

לאור הצלחת המופעים בחודש יוני האחרון בו התקיימו 2 הופעות בביתן 2 במרכז הירידים שהיו sold out חוזרת הלהקה בספטמבר לישראל