תערוכת הענק של עשרות פסלי החול במוזיאון ארץ ישראל בת"א
עשרות פסלי ענק של דמויות מתוך ספרי ילדים