Da Vinci – Alive, התערוכה הנודדת הייחודית והמקיפה ביותר של פועלו של לאונרדו דה וינצ'י.
תערוכה רב-חושית חדשה, מרהיבה ומיוחדת במינה שעוסקת באחד הגאונים הגדולים בכל הזמנים.
באי התערוכה נהנו מתצוגה של מעל 200 יצירות, ביניהן 75 מכונות שהמציא לאונרדו בגודל אמתי, וכן ניתוח מעמיק של יצירתו המפורסמת ביותר המונה ליזה